Realizované stavby

Prohlédněte si významné realizace, na jejichž výstavbě se podíleli pracovníci společnosti GriToN CZ.

Dodávka části stavby spočívající v realizaci ocelových konstrukcí výměn, schodišť, markýz apod., opláštění ze sendvičových panelů Kingspan, střešního pláště z Tr. plechů v ploše cca 19.000m2, navazujících klempířských prvků a doplňkových konstrukcí jako lankové systémy

Vše v hodnotě cca 23,5 mil. Kč, realizováno v období 04/2021-02/2022

Dodávka části stavby spočívající v realizaci ocelových konstrukcí výměn, opláštění ze sendvičových panelů Trimo a zatepleného podhledu z desek Fermacell, navazujících klempířských prvků a doplňkových ocelových konstrukcí

Vše v hodnotě cca 7,0 mil. Kč, realizováno v období 08/2021-03/2022

Dodávka části stavby spočívající v realizaci ocelových konstrukcí výměn, markýzy, provětrávaného zatepleného opláštění s trapézovým plechem, navazujících klempířských prvků a doplňkových ocelových konstrukcí

Vše v hodnotě cca 2,8 mil. Kč, realizováno v období 10/2021-03/2022

Kompletní dodávka betonového prefa přístřešku založeného na základových monolitických pasech se zastřešením ocelovou konstrukcí, opláštěnou trapézovým plechem s navazujícími klempířskými prvky. Součástí realizace jsou i navazující zpevněné plochy štěrkové, betonové i asfaltobetonové a drobné sadové úpravy ozelenění. Objekt haly je doplněn elektrorozvody - hromosvodu a venkovního osvětlení.

Vše v hodnotě cca 9,8 mil. Kč, realizováno v období 10/2021-04/2022

Dodávka části stavby spočívající v realizaci ocelových konstrukcí výměn, nárazníků apod., opláštění ze sendvičových panelů a skládaného pláště s navazujícími klempířskými prvky vč. střešního pláště z Tr. plechů a střešního souvrství ploché střechy

Vše v hodnotě cca 18,5 mil. Kč, realizováno v období 03/2021-10/2021

Dodávka části stavby spočívající v pokládce Tr. plechů v ploše cca 27.000m2, dodávce a montáži tenkostěnných výměn pro prostupy VZT, světlíky, TZB

Vše v hodnotě cca 5,5 mil. Kč, realizováno v období 07/2021-11/2021

Dodávka části stavby spočívající v realizaci ocelových konstrukcí vč. markýz, opláštění ze sendvičových panelů s navazujícími klempířskými prvky vč. střešního pláště ze střešních panelů a hydroizolačním souvrstvím, vč. tenkostěnného vaznicového systému

Vše v hodnotě cca 10 mil. Kč realizováno v období 05/2020-10/2020

„Přístřešek na techniku cestmistrovství, Pacov“ – kompletní dodávka stavby spočívající v realizaci nosných ocelových konstrukcí, opláštěných trapézovým plechem, navazujících venkovních asfaltobetonových ploch a elektroinstalací.
Vše v hodnotě cca 3 mil. Kč realizováno v období 09/2020-12/2020

„Zastřešení skládky inertního posypu střediska, Hrotovice“
– kompletní dodávka stavby spočívající v realizaci nosných betonových blokových a navazujících ocelových konstrukcí, opláštěných trapézovým plechem, navazujících venkovních betonových ploch a elektroinstalací. Vše v hodnotě cca 4 mil. Kč realizováno v období 10/2020-01/2021

Hala je z ocelové rámové konstrukce s pultovou střechou navazující na sedlovou střechu stávající haly. Stojí na železobetonových monolitických patkách a pasech, opláštěná trapézovým plechem LVP 20. Opláštění je doplněno plastovými fixními okny a v severní části sekčními vraty.  Kolem haly jsou nové zpevněné plochy se vsakovací galerií, nová asfaltová plocha a oplocení. Ve stávající hale jsem provedli rekonstrukci jímek pro lisy a dopravníky, opravili betonovou podlahu, poničené sokly a opláštění. Opláštění jsme doplnili o tři nová sekční vrata. Do provozu by měl být celý komplex uveden na začátku června 2021.

Skladová hala je přizemní a nepodsklepená z ocelové rámové konstrukce s opláštěním z Kingspan panelů s přiléhající zastřešenou obslužnou rampou. V opláštění jsou plastové prosvětlující okenní pásy a sekční vrata. V hale je betonová, leštěná podlaha a kolem rampy jsou asfaltové plochy s prostorem pro parkování. Z důvodu sesouvání půdy byla podél haly vybudována opěrná stěna. Zastavěná plocha skladové haly je 571 m2 a rampy 67 m2. Hala je od konce roku 2020 zkolaudována a předána řádně objednateli.

×
NAPIŠTE NÁM
2000 znaků zbývá