Cestmistrovství, Pacov a Hrotovice

Info o projektu

Typ stavby: hala
Lokalita: Pacov, Hrotovice
Předmět dodávky: kompletní dodávka
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

„Přístřešek na techniku cestmistrovství, Pacov“ – kompletní dodávka stavby spočívající v realizaci nosných ocelových konstrukcí, opláštěných trapézovým plechem, navazujících venkovních asfaltobetonových ploch a elektroinstalací.
Vše v hodnotě cca 3 mil. Kč realizováno v období 09/2020-12/2020.
„Zastřešení skládky inertního posypu střediska, Hrotovice“ 
– kompletní dodávka stavby spočívající v realizaci nosných betonových blokových a navazujících ocelových konstrukcí, opláštěných trapézovým plechem, navazujících venkovních betonových ploch a elektroinstalací. Vše v hodnotě cca 4 mil. Kč realizováno v období 10/2020-01/2021.

 

Sídlo společnosti:

GriToN CZ s.r.o.
U nákladového nádraží 3146/6
130 00 Praha 3

IČO: 07936567
DIČ: CZ07936567

Kancelář:

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava

NAPIŠTE NÁM
Můžete napsat ještě 1000 znaků.