Rozšíření výrobny barev a sklad obalů spol. HET, Ohníč

Info o projektu

Typ stavby: hala
Lokalita: Ohníč
Předmět dodávky: částečná dodávka
Objednatel: 3D stavby s.r.o.

Dodávka části stavby spočívající v realizaci ocelových konstrukcí vč. markýz, opláštění ze sendvičových panelů s navazujícími klempířskými prvky vč. střešního pláště ze střešních panelů a hydroizolačním souvrstvím, vč. tenkostěnného vaznicového systému

Vše v hodnotě cca 10 mil. Kč realizováno v období 05/2020-10/2020

 

Sídlo společnosti:

GriToN CZ s.r.o.
U nákladového nádraží 3146/6
130 00 Praha 3

IČO: 07936567
DIČ: CZ07936567

Kancelář:

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava

NAPIŠTE NÁM
Můžete napsat ještě 1000 znaků.