Hala je z ocelové rámové konstrukce s pultovou střechou navazující na sedlovou střechu stávající haly. Stojí na železobetonových monolitických patkách a pasech, opláštěná trapézovým plechem LVP 20. Opláštění je doplněno plastovými fixními okny a v severní části sekčními vraty.  Kolem haly jsou nové zpevněné plochy se vsakovací galerií, nová asfaltová plocha a oplocení. Ve stávající hale jsem provedli rekonstrukci jímek pro lisy a dopravníky, opravili betonovou podlahu, poničené sokly a opláštění. Opláštění jsme doplnili o tři nová sekční vrata. Do provozu by měl být celý komplex uveden na začátku června 2021.

Info o projektu

Typ stavby: hala
Lokalita: Třebíč
Předmět dodávky: kompletní dodávka
Objednatel: Svazek obcí pro komunální služby
 
 
×
NAPIŠTE NÁM
2000 znaků zbývá