Přístavba a modernizace dotřiďovací linky Třebíč

Info o projektu

Typ stavby: hala
Lokalita: Třebíč
Předmět dodávky: kompletní dodávka
Objednatel: Svazek obcí pro komunální služby

Hala je z ocelové rámové konstrukce s pultovou střechou navazující na sedlovou střechu stávající haly. Stojí na železobetonových monolitických patkách a pasech, opláštěná trapézovým plechem LVP 20. Opláštění je doplněno plastovými fixními okny a v severní části sekčními vraty.  Kolem haly jsou nové zpevněné plochy se vsakovací galerií, nová asfaltová plocha a oplocení. Ve stávající hale jsem provedli rekonstrukci jímek pro lisy a dopravníky, opravili betonovou podlahu, poničené sokly a opláštění. Opláštění jsme doplnili o tři nová sekční vrata.

Do provozu by měl být celý komplex uveden na začátku června 2021.

 

Sídlo společnosti:

GriToN CZ s.r.o.
U nákladového nádraží 3146/6
130 00 Praha 3

IČO: 07936567
DIČ: CZ07936567

Kancelář:

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava

NAPIŠTE NÁM
Můžete napsat ještě 1000 znaků.