Realizované stavby

Prohlédněte si významné realizace, na jejichž výstavbě se podíleli pracovníci společnosti GriToN CZ.

„Přístřešek na techniku cestmistrovství, Pacov“ – kompletní dodávka stavby spočívající v realizaci nosných ocelových konstrukcí, opláštěných trapézovým plechem, navazujících venkovních asfaltobetonových ploch a elektroinstalací.
Vše v hodnotě cca 3 mil. Kč realizováno v období 09/2020-12/2020

„Zastřešení skládky inertního posypu střediska, Hrotovice“
– kompletní dodávka stavby spočívající v realizaci nosných betonových blokových a navazujících ocelových konstrukcí, opláštěných trapézovým plechem, navazujících venkovních betonových ploch a elektroinstalací. Vše v hodnotě cca 4 mil. Kč realizováno v období 10/2020-01/2021

Hala je z ocelové rámové konstrukce s pultovou střechou navazující na sedlovou střechu stávající haly. Stojí na železobetonových monolitických patkách a pasech, opláštěná trapézovým plechem LVP 20. Opláštění je doplněno plastovými fixními okny a v severní části sekčními vraty.  Kolem haly jsou nové zpevněné plochy se vsakovací galerií, nová asfaltová plocha a oplocení. Ve stávající hale jsem provedli rekonstrukci jímek pro lisy a dopravníky, opravili betonovou podlahu, poničené sokly a opláštění. Opláštění jsme doplnili o tři nová sekční vrata. Do provozu by měl být celý komplex uveden na začátku června 2021.

Skladová hala je přizemní a nepodsklepená z ocelové rámové konstrukce s opláštěním z Kingspan panelů s přiléhající zastřešenou obslužnou rampou. V opláštění jsou plastové prosvětlující okenní pásy a sekční vrata. V hale je betonová, leštěná podlaha a kolem rampy jsou asfaltové plochy s prostorem pro parkování. Z důvodu sesouvání půdy byla podél haly vybudována opěrná stěna. Zastavěná plocha skladové haly je 571 m2 a rampy 67 m2. Hala je od konce roku 2020 zkolaudována a předána řádně objednateli.

V září 2020, jsme začali stavět objekt výukového pavilonu, který je propojen se stávající budovou. Jedná se o skeletovou ŽB konstrukci s keramickým zdivem. Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená se střešní nástavbou tech. zázemí. Fasáda je řešena jako KZS. Vnější výplně otvorů jsou plastové. V červnu 2021 začne výstavba svářečské školy po demolici původních dílen. Objekt bude dvoupodlažní, nepodsklepený, taktéž ze ŽB konstrukce s keramickým zdivem, plochou střechou, KZS a plastovými okny. Proběhne oprava asfaltových ploch a zřízení ploch nových, včetně parkoviště a chodníků. Do provozu bude celý komplex SŠ PTA uveden v září 2022.

Jako dodavatel kompletní dodávky monolitických konstrukcí pro společnost BAK a.s. (generální dodavatel) jsme se v roce 2020 stali součástí projektu Vivus Kolbenova. Nová bytová čtvrť je tvořena pěti stavebními celky v blízkosti metra. První etapa nabídne 255 nových domovů v rozmezí od 27 m2 – 115 m2. Domy jsou naplánovány v nízkoenergetickém standardu.

Připravenost ke kolaudaci 12/2022.

Nový třípodlažní pavilon operačních sálů začal v roce 2020 vznikat v průčelí třebíčské nemocnice, který  bude zároveň plnit funkci vstupu do areálu. Naše společnost zajišťuje kompletní dodávku a provedení železobetonových monolitických konstrukcí.

Hotovo by mělo být v roce 2022.

Název spojující jméno lokality a francouzské označení pro romantické schůzky. Nejmodernější technologie a kvalitní stavební materiály. To je místo, kde se dlouhé roky potkávala inspirace s fantazií, psala se tu historie naší kinematografie. Námi dodané základové a železobetonové konstrukce tu začnou psát i náš příběh….

Dokončení stavby 4/2022.

V Jihlavě vyroste nová administrativní budova E krajského úřadu. Objekt novostavby budou tvořit dvě věže s 5-ti nadzemními a jedním podzemním podlaží, které bude sloužit jako garáže. Nosná konstrukce (skelet) bude provedena z monolitických konstrukcí naší společností. Budova bude stát v těsném sousedství stávající hlavní budovy hejtmanství na prostranství bývalých vojenských kasáren.

Stavba by měla trvat přibližně dva roky.

Administrativní budova Aviatica, Praha

Společnost GriToN CZ se podílí na realizaci developerského projektu ze skupiny CERE INVEST. Jedná se o výstavbu BD v Rosicích u Brna. Projekt reaguje na současné požadavky a trendy na trhu nemovitostí. Přináší dostupné bydlení, které odpovídá vyšším nárokům.

Administrativní budova Aviatica, Praha

Naše společnost je součástí projektu, který vznikl v architektonickém studiu LOXIA. Radnice má být symbolem města a místa, proto tři bílé kostky, ze kterých se radnice skládá, mají připomínat to, co bylo pro Modřany symbolické: kostky cukru. Plánované dokončení je podzim 2020.

×
NAPIŠTE NÁM
2000 znaků zbývá